You are currently viewing Care și ce sunt formele de relief ?

Care și ce sunt formele de relief ?

O problemă, spun unii, banală dar care uneori dă mari bătăi de cap și ne face să ne rușinăm când greșim. La întrebarea: “Care sunt formele de relief?” peste 80 % din răspunsuri sunt: “Munții, dealurile și câmpiile”. Într-adevăr, acestea sunt cele mai cunoscute, dar răspunsul este incomplet.

Ce este relieful?

Foarte simplu am spune că este totalitatea neregularităților suprafeței terestre. Aceste neregularități ne sunt înfățișate sub formă de ridicături sau adâncituri, altfel spus, forme conexe sau concave.

Fie că e vorba de ridicături sau adâncituri, elementele care ne vor ajuta să deosebim formele de relief sunt înălțimea absolută ( cota maximă), înălțimea relativă (înălțimea diferitelor puncte deasupra terenului înconjurător) și gradul de înclinare a pantelor.

Care ce sunt formele de relief Unități majore de relief din Romania Geo

Care ce sunt formele de relief Unități majore de relief din Romania Geo

Ce forme de relief întâlnim cel mai des?

Forme de relief existente în Romania Relieful României caracteristici

 1. Înălțimile care au, în general formă conică sau de cupolă.

Dintre înălțimi deosebim:

 • Muntele care are înălțimi peste 800 de metri luând ca punct de reper nivelul mării considerat cotă zero;
 • Dealul cu înălțimi cuprinse între aproximativ 200 și 800 metri;
 • Mamelonul, în formă de cupolă, situat deasupra ternului înconjurător la o înălțime cuprinsă între 25 și 150 de metri;
 • Movila, foarte asemănătoare mamelonului dar de dimensiuni considerabil mai mici și în general creată de om;
 • Colina și măgura, înălțimi mici cu pante line care se pierd ușor în terenul înconjurător.

Forme de relief existente în Romania Relieful României caracteristici

lotusland.ro

Relieful României caracteristici Ce fel de forme de relief sunt munții

Care sunt elementele caracteristice unei înălțimi?

 • Vârful – sau partea cea mai de sus, de regulă sub forma unei cupole, sau a ascuțită (pisc) sau sub forma de platou;
 • Versantele – suprafețele laterale ale înălțimilor;
 • Piciorul pantei – baza înălțimii care practic face trecerea în terenul înconjurător.

Ce fel de forme de relief sunt munții unități de relief cele trei forme relief

relief carstic România forme de relief din Romania harta munți dealuri

Puteți identifica în fotografie câteva din înălțimile prezentate?

2. Depresiunea care este o zonă joasă de teren, o adâncitură, înconjurată din toate părțile de înălțimi.

Care sunt elementele caracteristice unei depresiuni?

 • Fundul – sau partea cea mai de jos;
 • Pereții înconjurători;
 • Marginea – limita de sus a pereților.

3. Creasta denumită și culmea, botul de deal sau crupa, este o înălțime prelungită întro anumită direcție, care coboară până la terenul înconjurător. Cele două versante ale unei creste se întretaie după linia de creastă sau linia de despărțire a apelor (cumpăna apelor).

munte deal mamelon movila colină măgură vârf versant piciorul pantei

robofun.ro

depresiune fundul marginea depresiunii valea originea firul văii talveg

4. Valea este o adâncitură prelungită, care coboară întro anumită direcție.

La o vale se deosebesc:

 • Originea – sau partea cea mai de sus de unde începe valea;
 • Firul văii sau talvegul – linia de întălnire a versantelor, fiind partea cea mai de jos a văii , în care se strâng și se scurg apele ce se colectează de pe versante;
 • Gura văii – confluența a două văi.

O vale mare, largă, cu fundul ușor înclinat, se numește luncă. În terenurile muntoase se găsesc văi foarte înguste și adânci, cu versante foarte abrupte care se numesc chei, iar când sunt mai largi trecători.

5. Șaua este porțiunea de creastă dintre două vârfuri consecutive, având forma asemănătoare cu șaua de călărie. Putem spune că șaua este locul de întâlnire a doi munți sau două dealuri dar , în același timp și locul de formare a două văi ce coboară în cele două părți opuse ale crestei. Specific zonelor înalte, drumurile și potecile trec peste creste prin șei.

șaua șesul câmpia podiș puncte caracteristice ale reliefului linii firul apelor

activitati-cadou.ro

Liniile caracteristice ale reliefului linia de despărțire a apelor telveg ravene

6. Șesul este o formă plată de teren cu mici ondulații. Șesurile situate până la o înălțime de 200 de metri deasupra nivelului mării sunt câmpii, iar cele situate deasupra acestei înălțimi sunt podișuri.

Vârful, fundul depresiunii și șaua sunt puncte caracteristice ale reliefului în timp ce linia de despărțire a apelor și firul văii (talvegul) sunt liniile caracteristice ale reliefului. Împreună, ele formează un schelet ce determină pe de o parte caracterul reliefului, iar pe de altă parte, poziția reciprocă a neregularităților sale.

Importanța reliefului unități tipuri de relief agenți externi modelare

Citește si:

Citire busolă feng shui nord geografic și nord magnetic mijloace orientare

Mijloace de orientare artificiale ce indică steaua polară puncte cardinale gis

Altarul bisericii este orientat spre Est Puncte cardinale pe hartă busola

Poți folosi următorul cupon de reducere pentru a obține discount la componente electronice:

Busola militară binoclu orientarea în teren cu și fără hartă azimut

busola cu punctele cardinale mijloace de orientarea Nord sud Est vest

Pentru alte cupoane de reducere apăsați aici

Harta turistică informați curbe de nivel puncte cardinale Nord Est Sud Vest

Fitness. E timpul pentru mișcare!

robofun.ro

This Post Has 2 Comments

 1. lotusland.ro

Leave a Reply